Refuserade texter #1

Kanske var det för långsökt liknelse, New Orleans, Baltimore och små svenska kommuner. Men glappet storstad – landsbygd tycker jag är värd att belysa, och något jag tror kommer ta sig uttryck mer framöver.

I söndags hade serien Treme premiär på amerikansk TV. Handlingen tar vid precis efter att flodvågor orsakade av orkanen Katrina dränkt nästan 80 procent av New Orleans, och befolkningen börjar skrapa i resterna och försöker återgå till sina liv igen. När en journalist frågar den lätt konspiratoriskt lagda professorn Creighton Bernette, spelad av John Goodman, varför hela USA borde betala för återuppbyggnaden av staden, med argumenten att New Orleans som jazzhuvudstad och ”den goda maten” ligger i det förgångna blir Creighton förbannad och slänger mikrofonen i kanalen.

En annan återkommer till sitt gamla översvämmade hem och börjar enträget städa, med dottern bredvid som säger att det inte är någon idé.

Treme handlar, i likhet med en tidigare HBO-serie av samma manusförfattare, The Wire, om en stad, dess invånare, sett ur ett lokalt perspektiv – med en stads kulturella historia, och egna drömmar och visioner om hur ens liv ska se ut. En sorts hatkärlek till sina egna kvarter, men samtidigt det enda man känner till.

The Wire utspelade sig i Baltimore, en av USA:s större städer, men den genomgående känslan var att även om politiska beslut togs i statshuset, kändes det lika långt bort som Washington. Eller månen.

Något av det bästa som The Wire gjorde, var att belysa underifrån, överifrån och själva komplexiteten i samhällsproblem. Genom politiker, media och polisen – till knarklangare från fattiga hem, skolan, vanliga arbetare, kriminella och hemlösa.

Allt jag kan tänka på är Vellinge och Bjästa. Små kommuner där invånarna, i helhet, utmålats kollektivt i efterhand som främlingsfientliga respektive en machokulturell syn på våldtäkt. Samhällen som känner sig utpekade, kollektivt, och försummade.

Samtidigt har ett nytt parti startats, Landsbygdsdemokraterna, som tycker politiken i stort sätter för mycket fokus på storstaden. En profilfråga var höstens debatt om vargjakten: en fråga där det fanns två utgångslägen och som fick bland annat tidningen Jaktjournalen att stänga av kommentarsfunktionen efter hot. Två synsätt som tydligt speglade glappet mellan storstad och landsbygd. Det fanns knappt någon mellanväg.

Kanske behövs det en svensk motsvarighet till The Wire och Treme. En samhällsbearbetning genom berättande fiktion och karaktärsutveckling på en verklig plats. En TV-serie som belyser från alla sidor av ett komplext problem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *